Please contact us at

info@bilthong.com


Vårt internationella kontaktnät spänner över samtliga europeiska länder samt USA, Sydafrika och Indien:

 • Hur sänker man de administrativa kostnaderna med minst 30-50% genom smartare samarbete?
 • Hur kan vårdval göras till en maktfaktor och ett verktyg där allmänheten får begriplig kunskap om vården resultat som vägledning i sina val?
 • Modernaste sjukhusen i Europa? Nyfiken? Dags för inspiration och nytänkande? Träffa de som jobbat med dessa frågor aktivt och konkret under de senaste åren. Och studera resultaten!
 • Erfarenheter från fungerande, storskalig, väntelisthantering.
 • En ”ingång” till vården och socialtjänsten
  – minskar riskerna för misstag och missade kontakter.
 • Kan traditionell ”kundvård” tillämpas i sjukvården?
  – Ta del av vad nytänkare och banbrytare har på gång.
 • Lärdomar från de ledande forskningscentra kring IT-lösningar i vård och omsorg.